Vijesti


O nama


Projekti


Kontakt

Čime se bavimo?

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
Neutralizacija kisele otpadne vode

MISIJA

Cjelovito kružno gospodarenje otpadom sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima uz nastojanje smanjenja utjecaja na okoliš naših aktivnosti.
Transparentno i etičko poslovanje te kvalitetna komunikacija sa zaposlenicima, dobavljačima, poslovnim partnerima i društvenom zajednicom.

VIZIJA

Ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima na zajedničkom djelotvornom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja njegovih količina putem oporabe i recikliranja.

Gdje se nalazimo?

DE-FOS d.o.o.

Adresa: Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina

Telefon: 044 664 586

Fax: 044 636 615

e-mail: de-fos@de-fos.hr

TEMELJNI KAPITAL: 5.265.600,00 KN

ŽIRO RAČUN: HR1523400091110742206

MB: 04424085

OIB: 09211091279