Jednostavna nabava

Postupak Jednostavne nabave DE-FOS d.o.o. regulira se Pravilnikom o jednostavnoj nabavi.

Gdje se nalazimo?

DE-FOS d.o.o.

Adresa: Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina

Telefon: 044 664 586

Fax: 044 636 615

e-mail: de-fos@de-fos.hr

TEMELJNI KAPITAL: 5.265.600,00 KN

ŽIRO RAČUN: HR1523400091110742206

MB: 04424085

OIB: 09211091279