TVRTKA:   DE-FOS d.o.o. za trgovinu i usluge
  ADRESA SJEDIŠTA/LOKACIJA:   Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina/Metanska 11, 44320 Kutina
  OIB:   09211091279
  MBS:   080985686
  MB:    4424085
  DIREKTOR:   Anto Marković, dipl. ing.
  ŠIFRA DJELATNOSTI:   3821
  PREDMET POSLOVANJA:     - kupnja i prodaja robe
  - pružanje usluga u trgovini
  - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  - zastupanje inozemnih tvrtki
  - proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
  - promet gnojivima i poboljšivačima tla
  - održavanje javnih površina
  - projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
  - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije  u zgradi
  - računovodstveni poslovi
  - prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
  - prijevoz za vlastite potrebe
  - djelatnost prijevoza opasnih tvari
  - djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
  - trgovina na veliko naftnim derivatima
  - trgovina na malo naftnim derivatima
  - ugradnja, popravak i održavanje dizala i pokretnih stepenica
  - djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
  - Poslovanje nekretninama
  - distribucija plina
  - trgovina plinom
  - opskrba plinom
  - proizvodnja električne energije
  - distribucija električne energije
  - djelatnost druge obrade otpada
  - djelatnost oporabe otpada
  - djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  - djelatnost prijevoza otpada
  - djelatnost sakupljanja otpada
  - djelatnost trgovanja otpadom
  - djelatnost zbrinjavanja otpada
  - gospodarenje otpadom
  - djelatnost ispitivanja i analize otpada
  IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA:   Izvadak

 

UVOD 

 

DE-FOS d.o.o. je firma u 100% -tnom privatnom vlasništvu. Tvrtka je poslovala od 11.3.2018. pod nazivom Petrokemija Agro Trade, a od kolovoza 2019. godine posluje pod sadašnjim nazivom. U DE-FOS-u je trenutno zaposleno 18 radnika. Glavna djelatnost prema NKD-u je obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada.

 

 (S-41100)

 

Odlagalište fosfogipsa (Deponija fosfogipsa S-41100) izgrađeno je još 1980-ih godina kao dio pogona za proizvodnju fosforne kiseline Petrokemije d.d. i prvenstveno je bilo namijenjeno odlaganju kalcijevog sulfata dihidrata (CaSO4 x 2H2O) tzv. fosfogipsa, nusproizvoda u procesu proizvodnje fosforne kiseline. Odlagalište fosfogipsa ima statut odlagališta neopasnog otpada uz sve potrebne dozvole za rad. Locirano je cca 1,5 km južno od autoceste Zagreb-Lipovac na nizinskom močvarnom dijelu u području utjecaja retencije i parka prirode Lonjsko Polje.

 

Ukupna površina deponije je 1.671.473 m2 , a kapacitet odlagališta 15.000.000 t. Deponija fosfogipsa je površinsko odlagalište sa površinom dna odlagališta oko 150 hektara unutar zemljanih nasipa i sastoji se od pet kazeta (K-1, K-2, K-3, K-4,K-4/1). Tijelo odlagališta izrađeno je od gline visoke plastičnosti s vrlo niskim koeficijentom propusnosti.

 

 

Slika 1. Deponija fosfogipsa (S-41100)

 

Sekcija neutralizacije (S-41300) sagrađena je u postupku izgradnje Postrojenja za proizvodnju fosforne kiseline Petrokemije d.d i bila je njegov sastavni tehnološki dio. Od 2010. godine osnovna namjena Sekcije neutralizacije (S-41300) jest obrada kisele otpadne vode akumulirane u kazetama na Deponiji fosfogipsa (S-41100) s ciljem smanjenja količine iste.

 

Obrada otpadne vode s Deponije fosfogipsa provodi se metodom neutralizacije s praškastim vapnenim hidratom, Ca(OH)2. Umjesto praškastog vapnenog hidrata može se koristiti neopasni otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna (k.b. 10 13 04) čime se smanjuje potrošnja vapnenog hidrata, a navedeni otpad se oporabljuje dok osnovni tehnološki proces neutralizacije ostaje isti. Oporaba otpada k.b. 10 13 04 provodi se sukladno Dozvoli za gospodarenje otpadom. Obradom otpadne vode nastaje talog CaF2 + Si(OH)4, tj. neopasni otpad (ključnog broja 06 10 99) koji se u obliku suspenzije (smjesa obrađene otpadne vode i taloga) hidraulički transportira na Deponiju fosfogipsa i trajno odlaže u kazeti K-4/1.

 

 

Sekcija neutralizacije (S-41300)

 

DE-FOS d.o.o. posjeduje Dozvolu za gospodarenje otpadom prema kojoj je dozvoljeno odlaganje otpada slijedećih ključnih brojeva:

 

          - 06 05 03 Muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02*

          - 06 10 99 Otpad koji nije specificiran na drugi način

          - 10 13 04 Otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

 
Gdje se nalazimo?

DE-FOS d.o.o.

Adresa: Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina

Telefon: 044 664 586

Fax: 044 636 615

e-mail: de-fos@de-fos.hr

TEMELJNI KAPITAL: 5.265.600,00 KN

ŽIRO RAČUN: HR1523400091110742206

MB: 04424085

OIB: 09211091279